presentasjon næringslivslunsj
Foto: Susann Sivertsen / Sparebank 1 Helgeland

Tok pulsen på næringslivet på Helgeland

2023-04-11
Hvordan står det til med næringslivet i regionen?

Den 30. mars inviterte næringsforeningen og Sparebank 1 Helgeland til næringslivslunsj på Vitensenter Nordland for ta pulsen på næringslivet i regionen.

Tidligere undersøkelser viste optimisme i de fleste bransjer. Er det fortsatt optimismen som råder, og hvilke forventninger har bedriftsledere på Helgeland for tiden som kommer?
 
Bjørn-Tore Brønlund, bedriftsmarkedssjef i Sparebank 1 Helgeland la fram konjunkturbarometeret Helgelandspuls. Barometeret viser positive utsikter for bedriftene, men flere utfordringer som mangel på kvalifisert arbeidskraft kan være flaskehalser som minsker bedriftenes kapsitet til å øke omsetningen.

Et annet sentralt tema under lunsjen var behovet for samarbeid i næringslivet. Rapporten til Sparebank1 Helgeland viser at de aller fleste aktørene i næringslivet ser verdien av samarbeid og også ønsker det i større grad.

Grønn omstilling og bærekraft er selvsagt også i vinden, og på dette området vil Sparebanken1 Helgeland komme med flere rammer og rettningslinjer, spesielt når det kommer til klimaregnskap og grønne lån.

Deretter var det en panelsamtale med Leif Sagen / Meyership, Martin Lorentsen / Tre og Betong, Hilde Rønningsen / FREYR Battery og Ina Santala Jordbru / Plura Valley. Deltakerne ga innsikt i situasjonen i mange ulike næringer, og også her var samarbeid, grønn omstilling og rekruttering på agendaen.

Konklusjonen er at Ranaregionen og Helgeland har mange konkurransefortrinn innenfor flere bransjer, og at kompetansen og støtteapprater innenfor grønne løsninger og bærekraftig utvikling er nødt til å økes. Samarbeid og erfaringsdeling vil være nøkkelfaktorer for løsningene på disse utfordringene.

Takk til Sparebank 1 Helgeland for støtten til viktige møteplasser for næringslivet!

Presentasjonen av Helgelandspuls finner du her.
Næringslivslunsj
facebook

Siste nytt