foredrag med deltakere
Lars Fredrik Martinussen, seniorrådgiver NHO Nordland innleder om Nasjonal Transportplan

Næringslivslunsj med samferdsel på agendaen

2023-04-27
Den 27. april inviterte næringsforeningen til næringslivslunsj på Park 22 om samferdsel. Det er flere nasjonale samferdselsprosesser på gang. Nasjonal Transportplan 2025-2036 skal legges frem for Stortinget våren neste år. Parallelt jobbes det med en KVU for Nord-Norge. Kampen om hvilke prosjekter som skal prioriteres er allerede godt i gang.

Hvordan sørge for at de nasjonale rammebetingelsene støtter opp under næringsutvikling i regionen vår? Og hva er viktigst for Helgeland og for Ranaregionen? For å svare på disse spørsmålene ble Lars Fredrik Martinussen, seniorrådgiver i NHO Nordland og Kjell-Idar Juvik, leder i Indre Helgeland Regionråd, invitert til å innlede. I tillegg holdt ordfører i Rana kommune Geir Waage et innlegg om status for arbeidet med ny flyplass og 2400 meter lang rullebane.

Internasjonal uro og prisvekst gjør at rammene og ambisjonene for NTPen som skal gjelde fra 2025 er redusert. De regionale transportårene er svært viktige for næringslivet i Nordland. Både NHO og regionrådet var samstemte i at fylkene må få mer statlige midler til vei for å sikre nødvendige investeringer i næringsveier. Bustneslia i vår region er et godt eksempel på en viktig kyst-til-marked korridor, hvor framdriften er på vent på grunn av manglende finansiering. KVU for E6 og transportsystemet i Mo i Rana, og en økt satsing på Nord-Norgebanen er også svært viktig for næringslivet i vår region.

Nedenfor finner du presentasjonene fra næringslivslunsjen og hvilke innspill NHO Nordland og Indre Helgeland Regionråd har gitt til NTP-prosessen.

Her finner du næringsforeningens innspill til Nordland Fylkeskommune.

Agenda:

Takk til Sparebank 1 Helgeland for støtten til næringslivslunsjen.
Næringslivslunsj
facebook

Siste nytt