ingvild, florian og iselin

Fra mulighetsstudier til levende byrom

2024-02-05
Mulighetsstudiene til SLA og White inneholdt både anbefalinger til overordnede byutviklingsgrep, og konkrete ideer som å lage et sommerfuglhus for å lage et nytt hjem for den fortapte fiolette gullvingen, skøytebane i Havmannaksen, en blå-grønn ring rundt sentrum, en mer fotgjenger- og syklistvennlig by, med mer! Begge anbefalte også i større grad å bruke sentrumsnære parkeringsplasser til andre formål, som for eksempel å få mer natur og attraktive byrom i sentrum. Arkitektene ga også tydelige råd til kommunen om å tørre å teste ut midlertidige løsninger.

Fra mulighetsstudier til handling: anbefalingsrapport

Mulighetsstudiene blir nå brukt som kreative og faglige bidrag inn i kommunens arbeid med ny kommunedelplan for byutvikling. Det var en jury med medlemmer fra kommunne, Rana Utvikling, Nordland Fylkeskommune, næringsforeningen og en landskapsarkitekt som valgte ut SLA og White til å gjennomføre disse studiene. I ettertid har den samme juryen laget en anbefalingsrapport, hvor man har trukket frem de viktigste lærdommene og anbefalingene fra begge studiene. Rapporten gir anbefalinger til hvordan kommuneadministrasjonen og kommunestyrepolitikerne bør ta mulighetsstudiene videre. Den deler opp tiltak i tre kategorier: umiddelbare tiltak, lavthengende frukter og fremtidige tiltak. 

Fremover blir det viktig med dialog og samarbeid mellom kommune og næringsliv om byutvikling. Et av de umiddelbare tiltakene er å opprette et samarbeidsforum.

Allerede i gang!
I budsjettet for 2024 har kommunestyret satt av midler til å følge opp mulighetsstudiene, og kommunen er allerede i gang med å planlegge hvordan å løfte både rådhustorget og "kulturgata".

Næringsforeningen ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med kommunen om en enda mer trivelig og attraktiv by!

Her kan du lese et intervju i Rana Blad med Florian Kindl, avdelingssjef for areal og miljø i Rana kommune, Iselin Breirem, prosjektleder i Rana Utvikling og Ingvild Skogvold, leder i Ranaregionen Næringsforening om hvordan vi skal gå fra mulighetsstudier til handling.

Ressurser:

 
Byutvikling
facebook

Siste nytt