place of opportunity

Place of Opportunity: Stengt butikklokale ble midlertidig mulighetsrom for Mo i Rana

2023-06-26
Den 21.-22. juni fylte Rana kommune, Rana Utvikling og Ranaregionen Næringsforenin det gamle Linett-lokalet i gågata i to dager for å utforske mulighetsrom for byen. Arkitektbyråene White og SLA presenterte mulighetsstudier for Havmannaksen, det ble live-innspilling av podcasten VekstStudio og næringslivslunsj om byutvikling.

 
Samarbeid om byutvikling
Mulighetsstudiene er en del av prosjektet «Bærekraftig byutvikling av Mo i Rana». Prosjektet er to-årig prosjekt, med kommunen og næringsforening som felles prosjekteiere. Nordland Fylkeskommune har gitt tilskudd til prosjektet og Rana Utvikling har hatt prosjektledelsen.

Prosjektet har bidratt til kunnskapsgrunnlag og medvirkningsprosessen til kommunens nye kommunedelplan for byutvikling, gjennom blant annet anbefalingsrapporten "Her Ska du Hør". Med Street-Art prosjektet og støtte til blåskilt på historiske bygg, har prosjektet også satt varige spor i bybildet.

Gjennom spørreundersøkelsen "Ke Tenk Du" ble folk spurt om hva de synes om byen - og ikke minst hvor de trivdes og ikke trivdes. Folk trives veldig godt ved Sjøfronten. Samtidig svarte mange at de ikke trives i gågata, hvor Havmannaksen og området rundt Rådhuset skilte seg negativt ut. Prosjekteierne lyste derfor ut en konkurranse for å lage mulighetsstudier for Havmannaksen. Det kom inn 17 søknader fra ulike arkitekt - og designbyråer, og White og SLA stakk av med seieren.

Sommerfugler, skøytebane og bynatur
Det gamle Linett-bygget ble brukt som kulisser for lanseringen av mulighetsstudiene til White og SLA. I to dager ble lokalene fylt med aktiviteter. Publikum kunne også se på utstillingen av mulighetsstudiene, i tillegg til plansjer om hvordan kommunen jobber med byutvikling, bærekraftig byutviklingsprosjektet og merkevareplattformen for Mo i Rana.

Publikum kunne også bruke de gamle prøverommene til å "stemme" på det de likte best i mulighetsstudiene, og ikke minst skrive opp hva de ønsker mer av i Mo i Rana.

Mulighetsstudiene til SLA og White inneholder både anbefalinger til overordnede byutviklingsgrep, og konkrete ideer som å lage et sommerfuglhus for å lage et nytt hjem for den fortapte fiolette gullvingen, skøytebane i Havmannaksen, en blå-grønn ring rundt sentrum, en mer fotgjenger- og syklistvennlig by, med mer! Begge designbyråer anbefaler også i større grad å bruke sentrumsnære parkeringsplasser til andre formål, som for eksempel å få mer natur og attraktive byrom i sentrum.

Studiene kommer til å bli brukt som kreative og faglige bidrag inn i kommunens arbeid med ny kommunedelplan for byutvikling.

Under næringslivslunsjen om byutvikling den 22. juni ble det også holdt en panelsamtale med Tone-Lise Pettersen fra Eiendomsselskapet Ranheim, Are Nakling fra Nordland Teater, Heidi Ramsvik fra Nordland Fylkeskommune og Stig Frammarsvik fra Rana kommune om hvordan vi kunne gå fra mulighetsstudier til realitet.

Det som kom opp i samtalene var hvor viktig det var med et tillit, og tett og forpliktende samarbeid mellom næringsliv og kommune. Og ikke minst evnen og viljen til å tenke nytt og teste byutviklingsgrep underveis.

Utstillingen kommer til å være tilgjengelig en periode på Rana bibliotek.

Her finner du presentasjonene fra næringslivslunsjen:

 
Byutvikling
facebook

Siste nytt