bannerbilde generalforsamling og næringslivslunsj
Velkommen til generalforsamling!

Generalforsamling i Ranaregionen Næringsforening

2024-05-08
Det er kun medlemmer i Ranaregionen Næringsforening som har stemmerett i Generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme, ved personlig fremmøte eller fullmakt.

Her er lenke til fullmaktsskjema dersom medlemmer ønsker å stemme ved fullmakt. Skjemaet fylles ut og sendes til post@rananf.no innen utgangen av 21. mai 2024, eller tas med til generalforsamlingen.

Eventuelle saker til generalforsamlingen må meldes til post@rananf.no innen utgangen av 12. mai 2024.

Nedenfor er saksliste og underlag.

Saksliste og underlag

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder / referent / 2 protokollunderskrivere

3. Styrets forslag til årsberetning 2023 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til årsberetning 2023

4. Årsregnskap 2023 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap 2023.

5. Revisors beretning Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar revisors beretning til orientering.

6. Fastsettelse styrehonorar Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling til styrehonorar i Ranaregionen Næringsforening.

7. Evt. innkomne saker

8. Valg av leder (1 år), styremedlemmer (2 år), vara (1 år), revisor og valgkomite (3 medlemmer, 1 år) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling til nytt styre i Ranaregionen Næringsforening, revisor, og styrets innstilling til ny valgkomité.
 
Organisasjon
facebook

Siste nytt