banner generalforsamling

Generalforsamling i Ranaregionen Næringsforening

2023-04-25
Velkommen til generalforsamling og næringslivslunsj i Ranaregionen Næringsforening den 25. mai kl 11-13 på auditoriet i Campus Helgeland.

Etter generalforsamling blir det næringslivslunsj om rekruttering!

I generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Eventuelle saker til generalforsamlingen må meldes til post@rananf.no innen utgangen av den 15. mai.


Saksliste for ordinær generalforsamling

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder/referent/2 protokollunderskrivere

3. Styrets forslag til årsberetning Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til årsberetning for 2022

4. Årsregnskap 2022 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap 2022.

5. Revisors beretning Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar revisors beretning til orientering.

6. Fastsettelse styrehonorar Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling til styrehonorar


7. Evt. innkomne saker Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til vedtektsendringer.


8. Valg av leder (1 år), styremedlemmer (2 år), varamedlemmer (1 år), revisor og valgkomite (3 medlemmer, 1 år) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling til valg av styreleder, varamedlemmer og revisor, og styrets innstilling til ny valgkomité.


Fullmaktskjema dersom medlemmer ønsker å stemme ved fullmakt. Skjemaet fylles ut og sendes til ingvild@rananf.no innen utgangen av 24. mai.


Meld deg på her.
Organisasjon
facebook

Siste nytt