Onboard Norway
Ellen Irene Hoprekstad og Åshild Maria Rotabakk. Foto: Andreas Turau
 

Bygger broer mellom internasjonale profesjonelle og norsk næringsliv

2023-07-31
Som nytt etablert selskap i regionen opplever Onboard Norway at næringsforeningen er et verdifullt knutepunkt for samhandlingen som skjer her. Møteplassene som skapes er også en effektiv måte for aktører å synliggjøre seg på.
 
Trondheims-selskapet så dagens lys for 15 år siden, og i dag opererer de i hele Norge. Med sine 15 ansatte skaper de en trygghetsfølelse for organisasjoner som ansetter utenlandsk kompetanse og for de nyansatte som skal flytte til Norge. Kort sagt driver Onboard Norway med det som er kjent som “the relocation industry” eller “mobility industry”, forteller daglig leder Ellen Hoprekstad.

-Over årenes løp har vi utviklet et mye bredere spekter av støtte til våre samarbeidspartnere enn det som er vanlig i bransjen. Vi jobber ikke bare med “Relocation”, men med “Attraction, Relocation og Retention”. Vi tar oss av alle de praktiske anliggende som må på plass for at en utenlandsk ansatt skal kunne komme på plass i Norge og være fokusert på jobb fra dag én. Her inngår alt fra papirarbeidet som må på plass for å kunne jobbe og bo i Norge, ordne med praktiske nødvendigheter som bankkonto, BankID, skattekort, helserelaterte registreringer, skole, barnehage, et hjem (ikke bare tak over hodet), førerkort, og slikt, sier hun.

Mål om å beholde kompetansen så lenge som mulig
Hovedmålet til Onboard Norway er å bistå norsk næringsliv til å tiltrekke seg og beholde utenlandsk kompetanse slik at organisasjonene her kan vokse uten å måtte flagge ut. Ellen forteller at de jobber for å legge til rette for at utenlandske ansatte skal kunne onboardes internt i en bedrift på lik linje med en norsk ansatt.

-De bør kunne fokusere på jobb og få en god start og ikke hindres mer enn nødvendig av private praktiske anliggende som må på plass. Det er den ansettende bedriften tjent med i form av produktivitet og det øker sannsynligheten for at den ansatte blir lengre. Det er ikke slik at all kompetanse kommer til å forbli her til “evig tid”. Vi har et mål om at de ansatte fra utlandet skal bli så lenge som bedriften har behov for dem og gjerne “én dag eller ti år til”, poengterer Hoprekstad.

Skal skalere opp i Rana
Selskapet har merket at det er rolige tider i rekrutteringen, men at det fortsatt er store kompetansebehov i mange bransjer fremdeles. Deres største kunde i Rana er batteriselskapet Freyr som har hatt et stort behov for å rekruttere utenlandsk kompetanse.

-Det at det har blitt litt brems i byggingen av fabrikken deres som følge av et flyttet fokus mot USA påvirker så klart også status for vår planlagte ekspansjon i Mo i Rana. Vi har vært aktive og levert tjenester de siste årene og er forberedt på å skalere opp ytterligere i årene som kommer, forteller Ellen Hoprekstad.
 
Medlemsprofiler
facebook

Siste nytt