Bærekraftig byutvikling Mo i Rana

Hvordan skal vi utvikle byen vår for bærekraftig vekst og slik at den blir enda mer attraktiv?

Riktig tid for å satse på byutvikling

 

Vi blir mange flere ranværinger i årene som kommer. Vi må rigge oss for vekst, samtidig som vi skal gjøre byen mer attraktiv for dagens befolkning og de vi er avhengige av at skal etablerere seg, både mennesker og næring.Det har skjedde mye positivt med byutviklingen de siste årene, og dette er riktig tidspunkt for å sette byutvikling høyt på agendaen.

 

Næringsforeningens medlemmer har et sterkt engasjement for byutvikling. Vi vet at andre steder hvor de har lykkes med byutvikling så har en kritisk suksessfaktor vært et forpliktende og godt samarbeid mellom gårdeiere, eiendomsutviklere og kommune. Derfor har prosjektet blant sine hovedmål å fremme et attraktivt og forpliktende samarbeid mellom kommune, gård- og forretningseiere, eiendomsutviklere, investorer og innbyggere. I tillegg skal prosjektet tilrettelegge for aktiviteter i bykjernen. Prosjektet inngår i tillegg inngå som en del av Rana kommunes medvirkningsprosess for ny kommunedelplan for byutvikling.

 

Prosjektets 4 satsingsområder:

  1. Kunnskap og bærekraft
  2. Arena for samarbeid - Kommune, næringsliv og gårdeiere utarbeider en bærekraftig samarbeidsmodell for byutvikling i Mo i Rana.
  3. Mobilisering - Byutviklingsprosjektet bidrar til nye samarbeidsformer på tvers av samfunnssektorer og aktører, og at innbyggerne blir stolte av Mo i Rana og gode Rana-ambassadører
  4. Aktiviteter i sentrum

 

Ke tenk du?

Byutvikling er noe vi får til sammen. Gjennom prosjektet har vi spurt folk om hva de mener om utviklingen av Mo i Rana. I sommer var det en medvirkningsstue på Nytorget, hvor mange stakk innom for å slå av en prat med prosjektleder Julie Myhre. Vi har også gjennomført en spørreundersøkelse for å finne ut hva folk mener om utviklingen av Mo i Rana. Funnene fra undersøkelsen ble lagt fram på et folkemøte i kommunestyresalen 17. februar 2022.

 

 

Anbefalingsrapport til ny kommunedelplan

 

Styringsgruppen har vedtatt en anbefalingsrapport som oppsummerer funnene fra medvirkningsprosessen så langt. Den inneholder råd fra nasjonale fagmiljøer, spørreundersøkelsen og ikke minst næringslivet.

 

 

 

 

Learn more about membership